English
 

משתלת חסקלברג

 

פג'ויה Feijoa

עץ ירוק עד בעל נוף בינוני צפוף ועלווה יפה, מתאים גם כגדר חיה או לגידול בעציץ גדול. במשתלה תמצאו פג'ויה מורכבת שפירותיה גדולים במיוחד וכן פג'ויית בר שפירותיה קטנים יותר וטעימים לא פחות.

מוצא - ברזיל

אזורי גידול בישראל – רוב אזורי הגידול בישראל

עונות שתילה - ניתן לנטוע כל השנה

פרי - בחודשי הקיץ

פריחה - יפה, צבעי לבן ואדום. מאי - יוני

מיקום בגינה - יכול לשמש כגדר חיה או לגידול במיכל

מים - שורדת עם השקייה מצומצמת, אך לקבלת פרי רב יש להשקותה בצורה סדירה. רגישות גבוהה למליחות

קרקע - תנאי קרקע מגוונים

במשתלה תמצאו פג'וייה מורכבת בעלת פרי גדול ופג'ויית בר שפירותיה קטנים יותר.