English
 

משתלת חסקלברג

 

תאנה Fig

עץ צל פיסולי, מהיר צימוח. בעל מערכת שורשים אגרסיבית. במשתלה תמצאו את תאנים בעלות קליפה ירוקה או סגולה.

מוצא עצי תאנה – קדמת אסיה, בקרבת הים התיכון. התאנה נזכרת בישראל בכתובות לפני כ 4300 שנה

אזורי גידול בישראל של עצי תאנה - צפון הנגב וצפונה

עונות שתילה של עצי תאנה – כל השנה

עונת פרי של עץ תאנה – בחצי השני של הקיץ, בהתאם לזן

מים - עמידה גם באזורים שחונים יחסית

קרקע – מסתגלת לתנאי קרקע קיצוניים, אך כדי לקבל פרי רב מומלץ לנטוע בקרקע טובה 

מערכת שורשים: אגרסיבית, ולכן מומלץ שלא לשתול ליד ריצוף, ביוב או יסודות בית.

רגישות – מחלת החלדון באזורים לחים, נובר התאנה הטרופי, זבוב התאנה

עוד על פרי התאנה וסגולותיו המיוחדות