English
 

משתלת חסקלברג

 

שלפח Golden berry

השלפח (דובדבן היהודים) הוא שיח חזק, קל ומהיר לגידול, המניב פירות כבר בשנה הראשונה. הפירות עסיסיים, ארומטיים וטעימים.

 

דובדבן היהודים או דובדבן האהבה או שלפח
Peruvian cherry, Golden berry
שיח ירוק עד, גדל מאוד מהר ומניב פירות כבר בשנה הראשונה לשתילתו. זהו צמח חזק שמשגשג ברוב הקרקעות אך רגיש לתנאי קור קיצוני. פירותיו צהובים, מתוקים ועסיסיים, בגודל עגבניית שרי ומכילים הרבה פקטין, שמצוי גם בתפוח ומשמש כחומר מקריש לריבות. השם "דובדבן היהודים" ניתן לו בשל קליפת הפרי החיצונית שהזכירה למישהו עורלה. לא פחות. הפרי מבשיל בחודשי הקיץ.