English
 

משתלת חסקלברג

 

תמרהינדי Tamarindi

עץ צל נשיר מותנה. פירותיו תרמיליים ובתוכם פולים שמהם מפיקים מחית מתוקה-חמצמצה שנחשבת מוצר יסוד במטבח האסיאתי.

מוצא - אפריקה 

אזורי גידול בישראל - כל מקום, פרט לאיזורים בעלי סכנת קרה

עונות שתילה - ניתן כל השנה, מומלץ בעונות המעבר

פרי - צורת תרמיל מחודד, המבשיל במהלך חודשי הקיץ בהתאם לזן ולתנאי הגידול

פריחה - פריחה ממושכת לאורך חודשי האביב והקיץ

קרקע - קרקעות מגוונות

רגישות – כשהעץ צעיר ישנה רגישות גבוהה לקרה

העיקר הבריאות - הפרי עשיר בסידן, זרחן, אשלגן וברזל