English
 

משתלת חסקלברג

 

שעועית הגלידה

עץ צל גדול ומרשים. פירותיו של עץ שעועית הגלידה הם תרמיליים גדולים, והחלק האכיל הוא הציפה המתוקה שמסביב לפולים

באנגלית: Ice cream bean

עץ צל מרשים. פירות תרמיליים שאינם מכתימים את הקרקע.

מוצא - הרי האנדים

אזורי גידול בישראל - כל האזורים פרט לקרים היותר

עונות שתילה - כל השנה פרט לשיא החורף

פרי - פירות תרמיליים גדולים. החלק האכיל הוא הציפה מסביב לפולים שטעמה מתוק ומרקמה אוורירי

פריחה – במשך רוב חודשי הקיץ, פריחה לבנה

מיקום בגינה – מתאים לגינה גדולה

קרקע – כל הקרקעות

עמידות - עמידות גבוהה למזיקים