English
 

משתלת חסקלברג

 

אגס Pear

זני האגס הנמכרים במשתלה מניבים פרי גם במרכז הארץ. מערכת שורשיו המתונה והנוף הגבוה והצר הופכים אותו מתאים גם לגינות קטנות או כדים

 

עץ פרי נשיר בעל נוף צר וגבוה. פריחתו האביבית לבנה ויפה, והפירות מבשילים בחודשי הקיץ (המועד המדויק משתנה לפי הזן). 

את עץ האגס, כמו שאר הנשירים, ניתן לשתול כל השנה - כולל בחודשי החורף, כשהעץ רדום בשלכת. במשתלה תמצאו זנים המניבים אגסים גם באקלים של מרכז הארץ. להגברת פוריות העץ, מומלץ לשתול שני זנים (אפשר גם בצמידות מלאה אחד לשני) כדי לייצר הפריה הדדית.

עץ האגס, בדומה לעצי פרי רבים המניבים בחודשים החמים, סובל מזבוב הפירות אשר מטיל ביצים בפרי הצעיר. מהביצים בוקעים זחלים את משחיתים את הפרי. כיום ניתן להרחיק את הזבוב בעזרת מלכודת ייעודית (סרה טראפ) אותה תולים על אחד מענפי העץ. המלכודת בטוחה ופשוטה לשימוש.